REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT

 • Obniżone napięcie centralne
 • Mózgowe porażenia dziecięce
 • Wady genetyczne (np. Zespół Downa)
 • Kręcz szyi
 • Asymetria ciała
 • KISS syndrom
Terapia i rehabilitacja niemowląt i dzieci
Rehabilitacja urazowa i ortopedyczna

Terapia urazowa i ortopedyczna

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
 • Złamania kości
 • Stany przeciążeniowe mięśni
 • Obrzęki
 • Stany przed i pooperacyjne
 • Rekonstrukcja więzadeł, ścięgien i torebek stawowych

Dysfunkcje w obrębie kończyn

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
 • Zespół ciasnoty podbarkowej
 • Łokieć tenisisty/golfisty
 • Niestabilność pierścienia rotatorów
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Uszkodzenia łąkotek
Dysfunkcje w obrębie kończyn - Rehabilitacja
Terapia neurologiczna i reumatologiczna

Rehabilitacja neurologiczna i reumatologiczna:

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
 • Zespoły uciskowe nerwów obwodowych
 • Stany zapalne nerwów obwodowych
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych
 • Udar mózgu – niedokrwienny, krwotoczny
 • Urazy rdzenia kręgowego

KILKA SŁÓW O TERAPII

Wykonywane przeze mnie zabiegi terapeutyczne polegające na rehabilitacji niemowląt, dzieci, a także dorosłych odbywają się prywatnie w Katowicach i Sosnowcu. Odbywają się z uwzględnieniem światowych standardów IFOMPT. Podkreślić należy fakt, że rehabilitacja medyczna poprzedzona jest wywiadem pomagającym w ocenie, które fragmenty ciała muszą być poddane kuracji. W dalszej kolejności przychodzi czas na przeprowadzenie badania, w celu znalezienia części ciała albo nieprawidłowości lub wady postawy, które przyczyniają się do powstania bólu bądź niewłaściwego funkcjonowania organizmu. Po identyfikacji problemu rehabilitacja wymaga przeprowadzenia wstępnego etapu leczenia mającego za zadanie likwidację trudności i ocenę stopnia skomplikowania nieprawidłowości. Ważną rolę w rehabilitacji pełni sam pacjent, gdyż bez jego pomocy trudno uzyskać sukces. Osoba poddana terapii wspomaga rehabilitanta, wykonując odpowiednie ćwiczenia o charakterze funkcjonalnym. Podkreślić należy także fakt, że przebieg procesu terapeutycznego jest każdorazowo konsultowany z pacjentem. W sytuacji, gdy pojawia się konieczność pozyskania opinii innego specjalisty z zakresu nauk medycznych, osoba rehabilitowana uzyskuje stosowne informacje w chwili trwania sesji diagnostycznej albo cyklu leczniczego. Obecnie rehabilitacja niemowląt, dzieci oraz dorosłych oraz terapia wad postawy odbywa się w prywatnym gabinecie w centrum rehabilitacji w Katowicach. W przypadku pojawienia się wyjątkowych okoliczności można ustalić inne miejsce oraz termin wizyt.

TERAPIA NIEMOWLĄT I DZIECI:

 • Obniżone napięcie centralne
 • Zaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Wady rozwojowe kończyn dolnych i górnych
 • Wady genetyczne (np. Zespół Downa, dystrofie mięśniowe)
 • Kręcz szyi
 • Asymetria ciała
 • KISS syndrom
 • Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowo-mięśniowej
 • Dysfunkcje posturalne ciała: kolana koślawe i szpotawe, odstające łopatki, plecy wklęsłe, płaskie, okrągłe

Terapia neurologiczna i reumatologiczna:

 • Zespoły uciskowe nerwów obwodowych
 • Whiplash
 • Dar mózgu – niedokrwienny, krwotoczny
 • Choroba Parkinsona, SM (stwardnienie rozsiane)
 • Stany zapalne nerwów obwodowych (rwa kulszowa, rwa ramienna)
 • Polineuropatie
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
 • RZS (reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Mrowienia i drętwienia (parestezje), zaburzenia czucia w obrębie kończyn
 • Reumatyzm pozastawowy (degeneracja torebek stawowych, więzadeł, ścięgien, pochewek ścięgnistych, kaletek)

Terapie kierunkowe:

 • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych (tzw. terapia stomatologiczna)
 • Terapia w nietrzymaniu moczu (inkontynencja)
 • Terapia dolegliwości bólowych głowy, migren, zawrotów głowy

Terapia w obrębie kręgosłupa:

 • Dyskopatie
 • Złamania kręgosłupa
 • Stany przed i pooperacyjne
 • Zmiany zwyrodnieniowo-degeneracyjne kręgosłupa
 • Dolegliwości bólowe o różnorodnym podłożu (hypomobilność, niestabilność) oraz lokalizacji (kręgosłup krzyżowo-guziczny, lędźwiowy, piersiowy, szyjny)

Terapia dysfunkcji w obrębie kończyn dolnych i górnych:

 • Zespół TOS (górnego otworu klatki piersiowej)
 • Zespół ciasnoty podbarkowej
 • Łokieć tenisisty/golfisty
 • Niestabilność pierścienia rotatorów
 • Zespół ciasnoty podbarkowej
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Uszkodzenia łąkotek
 • Uszkodzenia więzadłowo-torebkowe stawów kończyn
 • Dysfunkcje stawu rzepkowo-udowego
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Ostroga piętowa
 • Haluks

Terapia Ortopedyczno-urazowa:

 • Złamania kości
 • Skręcenia i zwichnięcia stawów obwodowych
 • Stany przeciążeniowe mięśni
 • Obrzęki
 • Endoprotezoplastyka stawów obwodowych
 • Artroskopia stawów obwodowych:kolano, bark, biodro
 • Rekonstrukcja więzadeł, ścięgien i torebek stawowych
 • Stany przed i pooperacyjne
 • Zmiany entezopatyczne: kolano skoczka,kolano biegacza, konflikt rzepkowo-udowy, chondromalacje rzepki, łokieć golfisty, łokieć tenisisty


W przypadku niejasności dotyczących klasyfikacji Państwa dysfunkcji/problemu/choroby prosimy o kontakt w celu ustalenia czy leczymy nieobecny w wyżej wymienionych problem zdrowotny.